Vodní nádrž Moštěnice

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na vodní nádrži Moštěnice od 1.1.2023:  Na této nádrži neplatí svazová povolenka. Zakoupená povolenka k lovu na VN Moštěnice musí být odevzdána do 15. ledna následujícího roku.  Oprávněný k lovu na VN Moštěnice musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu na VN Moštěnice a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na VN Moštěnice. 


Nádrž Moštěnice