Výchova mládeže

1. Jak se stát členem MRS

Předpokladem je absolvování kurzu základních rybářských znalostí k následnému vydání státního rybářského lístku. 

2. Podpora výchovy mládeže naší organizací i Městem Kyjov

Dlouhodobě podporuje naše organizace a Město Kyjov mládež od 8 do 15 let i po finanční stránce poskytováním učebních i praktických pomůcek k úspěšnému absolvování kurzu a tím získání prvního státního rybářského lístku. 

3. Kroužek dětí a mládeže

Je veden při Domě dětí a mládeže v Kyjově, vedoucím kroužku je paní Lucie Tesaříková. 

4. Test rybářských znalostí

Naleznete  ZDE

Další důležité informace