TERMÍNY VÝDEJE ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK PRO ROK 2021
 

Datum Hodina
18.12.2020 pátek 17.00 - 20.00
10.01.2021 neděle 08.00 - 12.00   
31.01.2021 neděle   08.00 - 12.00
14.02.2021 neděle   08.00 - 12.00
28.02.2021 neděle   08.00 - 12.00

Místo: Klubovna PS Kyjov


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ "VN MOŠTĚNICE"

OD 1.1.2021 SE SPORTOVNÍ RYBOLOV NA VN MOŠTĚNICE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY. TATO NÁDRŽ NENÍ SOUČÁSTÍ SVAZOVÉHO HOSPODAŘENÍ MRS. 
POVOLENKU K RYBOLOVU SI MŮŽETE ZAKOUPIT V MOTOTECHNĚ AUTODÍLY KRÁL V KYJOVĚ PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO STÁTNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU OD 21.12.2020. JEDNOTNÁ CENA POVOLENKY JE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE V ROCE 2021
  2000 KČ. SPORTOVNÍ RYBOLOV SE ŘÍDÍ BLIŽŠÍMI PODMÍNKAMI PRO MP VODY MRS, DOPLNĚNÉ O MÍRY KAPRA 45-70 CM, LÍNA 30 CM, AMURA 60 CM,
ŠTIKY 60 CM

SHRNUTÍ PRAVIDEL LOVU:

- roční úlovek omezen na 15 ks ušlechtilé ryby za rok (kapr, amur, štika, candát, sumec)
- v jeden den maximálně 1 ušlechtilá ryba
- povolenku je možné zakoupit na základě platného státního rybářského lístku

- další podmínky lovu se řídí podle platných BP MRS pro vody MP
- do 15 ledna dalšího roku vždy odevzdat povolenku do Mototechny Autodíly Král
- lov z hráze je zakázán

Kontrolou dodržování platných rybářských dokladů a pravidel na VN Moštěnice je pověřen:

Mikula Zbyněk, Skalka Tibor, Butaš Petr

 kontrolní činnost bude provádět RS z MRS PS Kyjov  (na základě  odznaku RS), nebo vybraní členové MRS PS Kyjov (na základě pověření PS Kyjov - jmenovka s foto a iniciály). Seznam vybraných členů oprávněných ke kontrole bude vyvěšen ve skříňce u revíru a  zveřejněn na webových stránkách organizace

- při jakémkoliv porušení těchto pravidel nebo BP MRS bude povolenka odebrána !!!Upozornění pro členy MRS, z.s. PS Kyjov !!!  

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu, musí vždy do 15. ledna (v prodejně Autodíly Král na náměstí v Kyjově) odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte povolenku k lovu. Kdo tak neučiní, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Dále upozorňujeme za nutnost zakoupení členské známky nejpozději do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství a to může být obnoveno pouze tehdy, když zaplatí zápisné:

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let)             1.000 Kč

Brigádnická činnost ...

—————

—————

—————


Brigádnická činnost

Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů.
Tato práce jim bude proplacena.

Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava,
mobil 607 046 434


Dotazník: Jaké funkce byste uvítali v rybářském informačním systému?
DOTAZNÍK


Kroužek pro děti "Ledňáček"

Milí malí rybáři, rybářky a rodiče,

tento školní rok potrvá kurz pět měsíců od ledna do května. Začínáme  9.ledna  2020  v 17,00hodin v ZŠ Svatobořice - Mistřín. 
Leden, únor a březen strávíme ve školních lavicích, kde se naučíme poznávat ryby, navazovat, zapisovat docházku a chovat u vody. Vaše znalosti prověří rybářské zkoušky. V dubnu provětráme pruty na hřišti, kde budeme trénovat nahazování. V květnu nás čeká slavnostní pasování, lov na našich revírech a rybářské závody. Už teď se na Vás těší Vaši vedoucí rybářského  kroužku L E D Ň Á Č E K  Silvie, Kristina a Honza

Bližší informace na mobil 777936110 nebo na facebook rybářský kroužek Ledňáček


Příprava na zkoušky z "rybářského minima"

Základní informace a studijní materiál naleznete v záložce Rybářský kroužek.


Jak se stát členem PS Kyjov ?


Rybářský kroužek pro děti a mládež

 (od 8 - 15 let)

Bližší informace

 Na vzdělávání mladých rybářů přispělo finančně
Město Kyjov


Denní doba lovu ryb na MP revírech

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září se může na mimopstruhových revírech chytat od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen se může na mimopstruhových revírech chytat od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v sezóně 2018, tedy již od 1. dubna 2018!


   

Rybářské svazy

 


Kontakt

MRS, z.s. Pobočný spolek Kyjov

Chmelenec 2105, Kyjov-Nětčice PSČ 69701

mobil 725 690 410