Výdej povolenek pro rok 2023

Datum Čas
27.12.2022 17.00 - 20.00 hod.
08.01.2023 08.00 - 12.00 hod.
22.01.2023 08.00 - 12.00 hod.
12.02.2023 08.00 - 12.00 hod.
26.02.2023 08.00 - 12.00 hod.

     Další výdej povolenek: 4.4.2023, v 18.00 hod., místo výdeje:

Ceník 2023

Povolenka na VN Moštěnice pro rok 2023 bude vydávána na výše uvedených termínech.
(nebude již vydávána v Mototechně Autodíly Král)

Sumáře za rok 2022 můžete i nadále odevzdávat do schránky v Mototechně Autodíly Král. 
Nové bližší podmínky pro lov na VN Moštěnice

Upozornění!

Při výdeji povolenek dne 8.1.2023 došlo v čase cca 8.00-9.00 hod. k sw chybě při tisku povolenek. Platnost povolenky má být od 1.1.2023 do 31.12.2023. Na povolence je vytištěn rok 2022. Prosíme členy, aby si tento chybný rok opravili. Datum vydání povolenky je správné. 
Omlouváme se za chybu. 

Upozornění pro členy MRS, z.s. PS Kyjov !!!  

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu, musí vždy do 15. ledna (v prodejně Autodíly Král na náměstí v Kyjově) odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte povolenku k lovu. Kdo tak neučiní, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Dále upozorňujeme za nutnost zakoupení členské známky nejpozději do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství a to může být obnoveno pouze tehdy, když zaplatí zápisné:

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let)             1.000 Kč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

         Propozice RZ
         Výsledky


Havárie požeráku na VN Ježov u lesa

Dne 6.7.2022 došlo k havárii požeráku, byly vyraženy tlakem spodní desky u obou dlužových stěn. Po několikahodinových pracích se podařilo  zastavit odtok vody z nádrže a tím zachránit rybí obsádku před havarijním odlovem. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se této akce účastnili za jejich obětavost v době státního svátku, bez této pomoci bychom tuto situaci nezvládli. 
Na nádrži platí až do odvolání sportovní rybolov dle míry ryb dle zákonných podmínek a počet kaprů přivlastněných v jeden den 2 ks
výbor PS Kyjov

 


Naše organizace hledá ke koupi garáž v Kyjově 

V případě zájmu se ozvěte na mobil 725 690 410
(Ing. Novák)


Brigádnická činnost

Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů.
Tato práce jim bude proplacena.

Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava,
mobil 607 046 434


Brigádnická činnost

—————

—————

—————


   

Rybářské svazy