Klubovna: Chmelenec 2105/1, Kyjov


Dne 15.7.2023 proběhla oprava podkovy nádrže Ježov pod kostelem. Všem účastníkům za jejich práci tímto děkujeme. 


Důležité upozornění
(základní termíny)

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu musí vždy do 15. ledna odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte jen povolenku k lovu. Nově je místo pro odevzdání: Prodejna Rybařina Kyjov (bývalá hospoda Na Špici). Pro zachování členství musí být členská známka zakoupena do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství  a to může být obnoveno jen zaplacením zápisného: 

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let) 1.000 Kč

Další výdej povolenek 2023
(včetně nádrže Moštěnice)

Po předchozí telefonické dohodě - mobil +042 725 690 410, Ing. Novák Antonín. Poplatky pro rok 2023 naleznete v záložce OSTATNÍ.

UPOZORNĚNÍ:
První výdej povolenek pro rok 2023 došlo u některých členů k nevydání "Dodatku Bližších podmínek k lovu pro MP vody". Za vzniklý problém se omlouváme.  BP si můžete vyzvednout v prodejně Rybařina Kyjov,  případně stáhnout ZDE: Havárie na nádrži Ježov u lesa

V měsíci červenci 2022 došlo k havárii požeráku nádrže. Musel být proveden odlov rybí obsádky.  Rada svazu MRS schválila opravu tohoto zařízení včetně odbahnění nádrže. V současné době vzniká projektová dokumentace na základě, které budou práce provedeny. Výbor ještě jednou děkuji všem členům, kteří se na záchranných prací podíleli. 

Nádrž Zápověď - úhyn ryb

V měsíci srpnu 2022 došlo k několikanásobnému úhynu nejprve části rybí obsádky na nádrži Zápověď a koncem měsíce po bouřce došlo k úhynu celého zbytku rybí obsádky nádrže. Byly provedeny i rozbory kvality vody pro vyloučení cizího zavinění. Výsledek poměrně podrobných rozborů a průzkumu nádrže byl následující. K úhynu došlo spolupůsobením současně více faktorů - nedostatku vody v nádrži, extrémního živinového zatížení nádrže s rozkolísaným chemizmem vody při mimořádných teplotách vzduchu a poklesu tlaku. Uhynulé ryby byly posbírány a řádně zlikvidovány.

Brigádnická činnost 

Brigádnická činnost: Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů. Tato práce jim bude proplacena. Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava, mobil 607 046 434
Hledáme garáž 

Naše organizace hledá ke koupi garáž v Kyjově. V případě zájmu se ozvěte na mobil 725 690 410, (Ing. Antonín Novák). Oceníme i případnou informaci vedoucí ke koupi garáže. 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE