Havárie požeráku na VN Ježov u lesa

Dne 6.7.2022 došlo k havárii požeráku, byly vyraženy tlakem spodní desky u obou dlužových stěn. Po několikahodinových pracích se podařilo  zastavit odtok vody z nádrže a tím zachránit rybí obsádku před havarijním odlovem. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se této akce účastnili za jejich obětavost v době státního svátku, bez této pomoci bychom tuto situaci nezvládli. 
Na nádrži platí až do odvolání sportovní rybolov dle míry ryb dle zákonných podmínek a počet kaprů přivlastněných v jeden den 2 ks
výbor PS Kyjov

 


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

         Propozice RZ
         Výsledky


Výdej povolenek pro rok 2022

Datum Čas
17.12.2021 17.00 - 20.00 hod.
16.01.2022 08.00 - 12.00 hod.
30.01.2022 08.00 - 12.00 hod.
13.02.2022 08.00 - 12.00 hod.
27.02.2022 08.00 - 12.00 hod.

Další výdej povolenek na telefon 725690410 Ing. Novák

 (členové od 16 let po zaplacení zápisného 1000 Kč)

Ceník 2022

Povolenka VN Moštěnice - výdej Autodíly Král, nám. TGM, Kyjov (celoročně)


Upozornění pro členy MRS, z.s. PS Kyjov !!!  

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu, musí vždy do 15. ledna (v prodejně Autodíly Král na náměstí v Kyjově) odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte povolenku k lovu. Kdo tak neučiní, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Dále upozorňujeme za nutnost zakoupení členské známky nejpozději do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství a to může být obnoveno pouze tehdy, když zaplatí zápisné:

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let)             1.000 Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ "VN MOŠTĚNICE"
 
OD 1.1.2022 SE SPORTOVNÍ RYBOLOV NA VN MOŠTĚNICE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY. TATO NÁDRŽ NENÍ SOUČÁSTÍ SVAZOVÉHO HOSPODAŘENÍ MRS. 
POVOLENKU K RYBOLOVU SI MŮŽETE ZAKOUPIT V MOTOTECHNĚ AUTODÍLY KRÁL V KYJOVĚ PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO STÁTNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU. JEDNOTNÁ CENA POVOLENKY JE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE V ROCE 2022
  2000 KČ. SPORTOVNÍ RYBOLOV SE ŘÍDÍ BLIŽŠÍMI PODMÍNKAMI PRO MP VODY MRS, DOPLNĚNÉ O MÍRY KAPRA 45-70 CM, LÍNA 30 CM, AMURA 60 CM,
ŠTIKY 60 CM

SHRNUTÍ PRAVIDEL LOVU:

- roční úlovek omezen na 15 ks ušlechtilé ryby za rok (kapr, amur, štika, candát, sumec)
- v jeden den maximálně 1 ušlechtilá ryba
- povolenku je možné zakoupit na základě platného státního rybářského lístku

- další podmínky lovu se řídí podle platných BP MRS pro vody MP
- do 15 ledna dalšího roku vždy odevzdat povolenku do Mototechny Autodíly Král
- lov z hráze je zakázán

Kontrolou dodržování platných rybářských dokladů a pravidel na VN Moštěnice je pověřen:

Mikula Zbyněk, Skalka Tibor, Butaš Petr, Miroslav Šmíd, Aleš Svoboda, Antonín Novák

 kontrolní činnost bude provádět RS z MRS PS Kyjov  (na základě  odznaku RS), nebo vybraní členové MRS PS Kyjov (na základě pověření PS Kyjov - průkazka s foto a iniciály). Seznam vybraných členů oprávněných ke kontrole bude vyvěšen ve skříňce u revíru a  zveřejněn na webových stránkách organizace

Při jakémkoliv porušení těchto pravidel bude povolenka odebrána !!!


Naše organizace hledá ke koupi garáž v Kyjově 

V případě zájmu se ozvěte na mobil 725 690 410
(Ing. Novák)


Brigádnická činnost

Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů.
Tato práce jim bude proplacena.

Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava,
mobil 607 046 434


Brigádnická činnost

—————

—————

—————


   

Rybářské svazy