Klubovna: Chmelenec 2105/1, Kyjov

Společné rybářské závody pro děti a dospělé 2024

proběhly v sobotu dne 25.5.2024 na vodní nádrži Moštěnice.


Důležité upozornění
(základní termíny)

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu musí vždy do 15. ledna odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte jen povolenku k lovu. Nově je místo pro odevzdání: Prodejna Rybařina Kyjov (bývalá hospoda Na Špici). Pro zachování členství musí být členská známka zakoupena do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství  a to může být obnoveno jen zaplacením zápisného: 

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let) 1000 Kč

Výdej povolenek 2024
(včetně nádrže Moštěnice)

  • 28.12.2023,  17.00-20.00 hod., čtvrtek, klubovna 
  • 14.01.2024,  08.00-12.00 hod., neděle, klubovna
  • 28.01.2024, 08.00-12.00 hod., neděle, klubovna
  • 11. 02.2024, 08.00-12.00 hod., neděle, klubovna
  • 25.02.2024, 08.00-12.00 hod., neděle, klubovna
  • Další výdej povolenek:
    mobil 725 690 410, Ing. Novák

Brigádnická činnost 

Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů. Tato práce jim bude proplacena. Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava, mobil 607 046 434.

16.3.2024 - odstranění spadlého stromu z nádrže Ježov pod kostelem
16.3.2024 - odstranění spadlého stromu z nádrže Ježov pod kostelem

Rybářský kroužek dětí

Všichni zájemci z řad dětí se mohou již v této době hlásit do rybářského kroužku, který proběhne v období říjen 2024 - květen 2025 na DDM v Kyjově. Kontakt: paní Tesaříková Lucie, mobil 603 838 198


Vytvořte si webové stránky zdarma!