Lov kačen - VN Ježov u lesa

Datum Čas
30.10.2021 09 - 14 hod. 
06.11.2021 12 - 15 hod.
13.11.2021 09 - 15 hod.
21.11.2021 13 - 17 hod.

Žádáme rybáře, aby v tyto termíny neprovozovali v zájmu bezpečnosti sportovní rybolov.

 


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2021

Výsledky


Naše organizace hledá ke koupi garáž v Kyjově 

V případě zájmu se ozvěte na mobil 725 690 410
(Ing. Novák)


Brigádnická činnost ...

—————

—————

—————


Brigádnická činnost

Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů.
Tato práce jim bude proplacena.

Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava,
mobil 607 046 434


Kroužek pro děti "Ledňáček"

Milí malí rybáři, rybářky a rodiče,

tento školní rok potrvá kurz pět měsíců od ledna do května. Začínáme  9.ledna  2020  v 17,00hodin v ZŠ Svatobořice - Mistřín. 
Leden, únor a březen strávíme ve školních lavicích, kde se naučíme poznávat ryby, navazovat, zapisovat docházku a chovat u vody. Vaše znalosti prověří rybářské zkoušky. V dubnu provětráme pruty na hřišti, kde budeme trénovat nahazování. V květnu nás čeká slavnostní pasování, lov na našich revírech a rybářské závody. Už teď se na Vás těší Vaši vedoucí rybářského  kroužku L E D Ň Á Č E K  Silvie, Kristina a Honza

Bližší informace na mobil 777936110 nebo na facebook rybářský kroužek Ledňáček


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ "VN MOŠTĚNICE"

OD 1.1.2021 SE SPORTOVNÍ RYBOLOV NA VN MOŠTĚNICE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY. TATO NÁDRŽ NENÍ SOUČÁSTÍ SVAZOVÉHO HOSPODAŘENÍ MRS. 
POVOLENKU K RYBOLOVU SI MŮŽETE ZAKOUPIT V MOTOTECHNĚ AUTODÍLY KRÁL V KYJOVĚ PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO STÁTNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU OD 21.12.2020. JEDNOTNÁ CENA POVOLENKY JE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE V ROCE 2021
  2000 KČ. SPORTOVNÍ RYBOLOV SE ŘÍDÍ BLIŽŠÍMI PODMÍNKAMI PRO MP VODY MRS, DOPLNĚNÉ O MÍRY KAPRA 45-70 CM, LÍNA 30 CM, AMURA 60 CM,
ŠTIKY 60 CM

SHRNUTÍ PRAVIDEL LOVU:

- roční úlovek omezen na 15 ks ušlechtilé ryby za rok (kapr, amur, štika, candát, sumec)
- v jeden den maximálně 1 ušlechtilá ryba
- povolenku je možné zakoupit na základě platného státního rybářského lístku

- další podmínky lovu se řídí podle platných BP MRS pro vody MP
- do 15 ledna dalšího roku vždy odevzdat povolenku do Mototechny Autodíly Král
- lov z hráze je zakázán

Kontrolou dodržování platných rybářských dokladů a pravidel na VN Moštěnice je pověřen:

Mikula Zbyněk, Skalka Tibor, Butaš Petr

 kontrolní činnost bude provádět RS z MRS PS Kyjov  (na základě  odznaku RS), nebo vybraní členové MRS PS Kyjov (na základě pověření PS Kyjov - jmenovka s foto a iniciály). Seznam vybraných členů oprávněných ke kontrole bude vyvěšen ve skříňce u revíru a  zveřejněn na webových stránkách organizace

- při jakémkoliv porušení těchto pravidel nebo BP MRS bude povolenka odebrána !!!Upozornění pro členy MRS, z.s. PS Kyjov !!!  

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu, musí vždy do 15. ledna (v prodejně Autodíly Král na náměstí v Kyjově) odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte povolenku k lovu. Kdo tak neučiní, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Dále upozorňujeme za nutnost zakoupení členské známky nejpozději do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství a to může být obnoveno pouze tehdy, když zaplatí zápisné:

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let)             1.000 Kč

Příprava na zkoušky z "rybářského minima"

Základní informace a studijní materiál naleznete v záložce Rybářský kroužek.


Jak se stát členem PS Kyjov ?


Rybářský kroužek pro děti a mládež

 (od 8 - 15 let)

Bližší informace

 Na vzdělávání mladých rybářů přispělo finančně
Město Kyjov


Denní doba lovu ryb na MP revírech

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září se může na mimopstruhových revírech chytat od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen se může na mimopstruhových revírech chytat od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v sezóně 2018, tedy již od 1. dubna 2018!


   

Rybářské svazy

 


Kontakt

MRS, z.s. Pobočný spolek Kyjov

Chmelenec 2105, Kyjov-Nětčice PSČ 69701

mobil 725 690 410