Upozornění pro členy!!!

19.01.2010 20:58

  V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku,
je povinen znovu uhradit zápisné, které činí 1000,-- Kč
(§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS, o.s.)

Nezapomeňte !!!

výbor MO Kyjov

—————

Zpět