Brigáda ve Svatobořicích a Hýslých!!!

02.09.2009 18:50

Zájemci o sečení trávy v těchto lokalitách hlaste se na mobil příslušnému brigádnickému referentu. Číslo mobilu a jméno brigádnického referenta najdete v záložce Brigádnická činnost. Brigáda ve Svatobořicích je nutná k uspořádání plánováného odlovu dne 13.9.2009 na tomto revíru!!!

—————

Zpět