Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise je dozorčím orgánem pobočného spolku, nezávislým na výboru či předsednictvu. Zašťiťuje svou činností dohled podle Stanov MRS nad organizací. Jejími členy jsou: Toman Jiří (předseda) - mobil 737 631 499, Kůřilová Martina (člen), Jan Freiwald (člen).