Upozornění pro členy MRS, z.s. PS Kyjov !!!  

Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu, musí vždy do 15. ledna (v prodejně Autodíly Král na náměstí v Kyjově) odevzdat Záznam o docházce k vodě a řádně vyplněný Sumář o úlovcích - u VN Moštěnice odevzdáte povolenku k lovu. Kdo tak neučiní, nebude mu vydána povolenka k rybolovu. Dále upozorňujeme za nutnost zakoupení členské známky nejpozději do konce měsíce února. Pokud tak člen PS Kyjov neučiní, pozbývá členství a to může být obnoveno pouze tehdy, když zaplatí zápisné:

  • Dospělí a Mládež (16 – 18 let)             1.000 Kč

Havárie požeráku na VN Ježov u lesa

Dne 6.7.2022 došlo k havárii požeráku, byly vyraženy tlakem spodní desky u obou dlužových stěn. Po několikahodinových pracích se podařilo  zastavit odtok vody z nádrže a tím zachránit rybí obsádku před havarijním odlovem. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se této akce účastnili za jejich obětavost v době státního svátku, bez této pomoci bychom tuto situaci nezvládli. 
Na nádrži platí až do odvolání sportovní rybolov dle míry ryb dle zákonných podmínek a počet kaprů přivlastněných v jeden den 2 ks
výbor PS Kyjov

 


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

         Propozice RZ
         Výsledky


Výdej povolenek pro rok 2022

Datum Čas
17.12.2021 17.00 - 20.00 hod.
16.01.2022 08.00 - 12.00 hod.
30.01.2022 08.00 - 12.00 hod.
13.02.2022 08.00 - 12.00 hod.
27.02.2022 08.00 - 12.00 hod.

Další výdej povolenek na telefon 725690410 Ing. Novák

 (členové od 16 let po zaplacení zápisného 1000 Kč)

Ceník 2022

Povolenka VN Moštěnice - výdej Autodíly Král, nám. TGM, Kyjov (celoročně)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ "VN MOŠTĚNICE"
 
OD 1.1.2022 SE SPORTOVNÍ RYBOLOV NA VN MOŠTĚNICE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI PRAVIDLY. TATO NÁDRŽ NENÍ SOUČÁSTÍ SVAZOVÉHO HOSPODAŘENÍ MRS. 
POVOLENKU K RYBOLOVU SI MŮŽETE ZAKOUPIT V MOTOTECHNĚ AUTODÍLY KRÁL V KYJOVĚ PO PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO STÁTNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU. JEDNOTNÁ CENA POVOLENKY JE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE V ROCE 2022
  2000 KČ. SPORTOVNÍ RYBOLOV SE ŘÍDÍ BLIŽŠÍMI PODMÍNKAMI PRO MP VODY MRS, DOPLNĚNÉ O MÍRY KAPRA 45-70 CM, LÍNA 30 CM, AMURA 60 CM,
ŠTIKY 60 CM

SHRNUTÍ PRAVIDEL LOVU:

- roční úlovek omezen na 15 ks ušlechtilé ryby za rok (kapr, amur, štika, candát, sumec)
- v jeden den maximálně 1 ušlechtilá ryba
- povolenku je možné zakoupit na základě platného státního rybářského lístku

- další podmínky lovu se řídí podle platných BP MRS pro vody MP
- do 15 ledna dalšího roku vždy odevzdat povolenku do Mototechny Autodíly Král
- lov z hráze je zakázán

Kontrolou dodržování platných rybářských dokladů a pravidel na VN Moštěnice je pověřen:

Mikula Zbyněk, Skalka Tibor, Butaš Petr, Miroslav Šmíd, Aleš Svoboda, Antonín Novák

 kontrolní činnost bude provádět RS z MRS PS Kyjov  (na základě  odznaku RS), nebo vybraní členové MRS PS Kyjov (na základě pověření PS Kyjov - průkazka s foto a iniciály). Seznam vybraných členů oprávněných ke kontrole bude vyvěšen ve skříňce u revíru a  zveřejněn na webových stránkách organizace

Při jakémkoliv porušení těchto pravidel bude povolenka odebrána !!!


Naše organizace hledá ke koupi garáž v Kyjově 

V případě zájmu se ozvěte na mobil 725 690 410
(Ing. Novák)


Brigádnická činnost

Všichni členové PS Kyjov mohou přispět i po zrušení brigádnické povinnosti svou činností při údržbě revírů.
Tato práce jim bude proplacena.

Zájemci se mohou hlásit trvale u pana Šmída Miroslava,
mobil 607 046 434


Brigádnická činnost

—————

—————

—————


   

Rybářské svazy