Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku. Podle Stanov MRS rozhoduje o záležitostech organizace a kontroluje plnění usnesení orgánů pobočného spolku a Svazu. Usnesení z členské schůze, která se konala dne 21.6.2020 naleznete v následujícím odkaze: