Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku. Podle Stanov MRS rozhoduje o všech záležitostech organizace a kontroluje plnění usnesení orgánů pobočného spolku a Svazu. Usnesení z členské schůze, která se konala dne 24.3.2019 naleznete v následujícím odkaze: